• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Manipulability of Majoritarian Procedures in Two-Dimensional Downsian Model

P. 120-132.

В книге

Под науч. редакцией: L. Fang, D. C. Morais, M. Horita. Ryerson University, 2020.