• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Education in Figures

Borodina D. R., Gokhberg L., Zhakhareva O., Zabaturina I. Y., Kovaleva G. G., Kovaleva N. V., Kuznetsova V. I., Ozerova O. K., Schugal N. B.
Под общей редакцией: L. Gokhberg, N. V. Kovaleva, Y. I. Kuzminov.
Education in Figures