• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Hidden mechanisms of differentiation: teachers’ beliefs about student diversity

Journal of Mathematics Teacher Education. 2020. No. 23. P. 463-482.
Larina G., Markina V. M.