• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Features of Stationary Photoconductivity of High-Ohmic Semiconductors Under Local Illumination

Russian Physics Journal. 2018. Vol. 60. No. 12. P. 2209-2217.
Lysenko A. P., E. A. Odintsova, Белов А. Г., Каневский В. Е.