• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Self–regulated learning and successful MOOC completion

P. 72-78.

В книге

Под науч. редакцией: M. Calise, C. Delgado Kloos, C. Mongenet et al. Vol. 2356. CEUR Workshop Proceedings, 2019.