• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Using Emotional Markers’ Frequencies in Stock Market ARMAX-GARCH Model

P. 61-72.
Porshnev A., Lakshina V. V., Редькин И. Е.

В книге

Под науч. редакцией: R. Tagiew, D. I. Ignatov, A. Hilbert et al. Vol. 1627. Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2016.