• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Current statistics in the q-boson zero range process

Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2020. Vol. 53. No. 36. P. 365203.