• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

All joint von Neumann measurements on a quantum state admit a quasi-classical probability model

quant-ph. arXiv. Cornell University, 2012. No. 1210.3270.