• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book chapter

Идентичность потребителя ка фактор предпочтения бренда

С. 26-31.
Антонова Н. В., Кузнецова О. С.