• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Национальная экономика: Учебник

М.: ИНФРА-М, 2012.
Нуреев Р. М., Крючкова П. В., Гретченко А. И.
Leading author: Р. М. Нуреев
Национальная экономика: Учебник