• A
 • A
 • A
 • ABC
 • ABC
 • ABC
 • А
 • А
 • А
 • А
 • А
Regular version of the site
Menu
 • HSE University
 • Publications of HSE
 • Books
 • Кримiнальний кодекс України 2001р.: проблеми застосування i перспективи удосконалення: тези доповiдей та повiдомлень учасникiв Мiжнародного симпозiуму, 21-22 вересня 2012 р.

Book

Кримiнальний кодекс України 2001р.: проблеми застосування i перспективи удосконалення: тези доповiдей та повiдомлень учасникiв Мiжнародного симпозiуму, 21-22 вересня 2012 р.

У збірнику вміщено тези доповідей та повідомлень, з якими виступлять учасники Міжнародного симпозіуму "Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення", що відбудеться 21-22 вересня 2012 р. у Львівському державному університеті внутрішніх справ. У симпозіумі беруть участь відомі вчені, авторитетні фахівці з проблем сучасного кримінального права, які представляють наукові центри юридичної науки України, Російської Федерації та Республіки Біларусь, Польща, Німеччина, Молдова.

Chapters
Кримiнальний кодекс України 2001р.: проблеми застосування i перспективи удосконалення: тези доповiдей та повiдомлень учасникiв Мiжнародного симпозiуму, 21-22 вересня 2012 р.