• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Menu

Book

Стратегические коммуникации в бизнесе и политике: тезисы междунар. науч. конф. 25-26 ноября 2015г.

Editor-in-chief: Ю. Таранова
Chapters
Стратегические коммуникации в бизнесе и политике: тезисы междунар. науч. конф. 25-26 ноября 2015г.