• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Языковая личность Д.С. Лихачева как элитарная языковая личность русского интеллигента (на материале книги Д.С. Лихачева «Воспоминания»)

Мова. 2006. № 11. С. 12-18.