• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Do humans “shine” in the sub THz?

P. 1-2.
Baksheeva K., Ozhegov R., Goltsman G., Kinev N., Koshelets V., Kochnev A., Betzalel N., Puzenko A., Ben Ishai P., Feldman Y.