• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Типология и теория языка: от описания к объяснению

Под общей редакцией: Е. В. Рахилина, Я. Г. Тестелец

От описания к объяснению: сборник к 60-летию А.Е.Кибрика

Главы книги
Типология и теория языка: от описания к объяснению