• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Effect of Gold Nanoparticles on Mouse Spermatogenesis

Biology Bulletin. 2012. Vol. 39. No. 3. P. 229-236.
Makarov A. A., Zakhidov S., Pavlyuchenkova S., Marshak T., Rudoy V., Evdokimov Y., Dement'eva O., Zelenina I., Skuridin S., Khoklov A.