• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

K⁠V1.2 channel-specific blocker from Mesobuthus eupeus scorpion venom: Structural basis of selectivity.

Neuropharmacology. 2018. Vol. 143. P. 228-238.
Kuzmenkov A., Nekrasova⁠ O., Peigneur⁠ S., Tabakmakher⁠ V., Gigolaev⁠ A., Fradkov⁠ A., Kudryashova⁠ K., Chugunov A., Efremov R., Tytgat⁠ J., Feofanov⁠ A., Vassilevski A.