• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Nonlinear models of BPSK Costas loop

Proceedings of the IEEE. 2014. No. 1. P. 704-710.
E.V. Kudryashova, Kuznetsova O., Kuznetsov N., Leonov G., Seledzhi S., Yuldashev M., Yuldashev R.