• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Magnetic anisotropy of polycrystalline high-temperature ferromagnetic MnxSi1−x (x≈0.5) alloy films

Drovosekov A. B., Kreines N. M., Savitsky A. O., Kapelnitsky S. V., Rylkov V. V., Tugushev V. V., Prutskov G. V., Novodvorskii O. A., Shorokhova A. V., Wang Y., Zhou S.