• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Demographics and Higher Education in Europe - Institutional Perspectives

Un nou factor a fost adus constant în prim-plan în cadrul analizei şi proiectării politicii de învăţământ superior. Acest factor se referă la perspectivele demografice, deoarece acestea includ probleme legate de demografia în sine, cât şi la alte subiecte cu o referinţă mai largă, cum ar fi fluxurile de migraţie şi ciclurile de viaţă ale persoanelor, în această perioadă de modernitate. Sunt instituţiile de învăţământ superior din Europa pregătite în mod adecvat pentru a reacţiona la schimbările demografice fără precedent? Cum pot ele răspunde cel mai bine la astfel de provocări, în contextul evoluţiilor regionale, cum ar fi Procesul de la Bologna? Care sunt bunele practici de urmat?

Publicat în cadrul seriei “Învăţământ Superior pentru o societate a cunoaşterii” a UNESCO-CEPES, acest volum oferă câteva reflecţii şi analize, şi ridică o serie de preocupări legate de astfel de anchete de actualitate. Volumul beneficiază de contribuţiile unei echipe multidisciplinare internaţionale de experţi şi prezintă studii de caz naţionale din ţări ca Estonia, Germania, Polonia, România, Suedia, Federaţia Rusă, Turcia şi Marea Britanie, precum şi studii tematice referitoare la migraţie şi la ciclurile de viaţă. Cea mai mare parte a datelor prezentate în lucrare sunt foarte recente, şi analiza ar putea avea impact asupra politicii de învăţământ superior.

Acest volum se adresează tuturor celor interesaţi şi preocupaţi despre schimbările demografice actuale din Europa şi despre impactul acestora asupra învăţământului superior.

Chapters
Demographics and Higher Education in Europe - Institutional Perspectives