• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Демография: учебник

М.: КноРус, 2018.
Хорева О. Б., Глушкова В. Г., Макар С. В., Плисецкий Е. Л., Симагин Ю. А., Черкасов И. Л.
Under the general editorship: В. Г. Глушкова, О. Б. Хорева
Chapters
Демография: учебник