• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Мiста Давньоï Русi : збирка наук. праць пам’яти А.В. Кузи

Kiev: 2014.
Толочко П. П., Рыбина Е. А., Медынцева А. А., Мельникова Е. А., Назаренко А. В., Белецкий С. В., Лапшин В. А., Григорьев А. В., Фетисов А. А., Мурашова В. В.
Academic editor: П. П. Толочко, В. Л. Янин, Н. А. Макаров.
Editor-in-chief: А. В. Петраускас, Куза В. А., Данилевский И. Н.
Under the general editorship: П. П. Толочко.
Мiста Давньоï Русi : збирка наук. праць пам’яти А.В. Кузи