• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Сериалы: от викторианских романов до видеоигр (Рец. на кн.: Serialization in Popular Culture. N.Y., 2014)

Новое литературное обозрение. 2016. Т. 4. № 140. С. 362-368.