• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

The social representation of creativity: A cross-cultural study

P. 573-573.
Muter Sengul C., Tavani J., Zenasni F., Lyusin D., Olsson L., Lubart T.

В книге

The social representation of creativity: A cross-cultural study
Istanbul: Institute of Applied Psychology, 2011.