• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Abstracting concepts from text documents by using an ontology

P. 20-31.
Chernyak E. L., Чугунова О. Н., Аскарова Ю. А., Nascimento S., Mirkin B.

В книге

M.: Higher School of Economics Publishing House, 2011.