• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Addressing the scholarly writing and publication needs of graduate students

P. 298-316.
Plakhotnik M. S., Rocco T. S., Gionti L. A., Munn S. L., Collins J. C.

В книге

Под науч. редакцией: V. C. Wang. IGI Global, 2019.