• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

В книге

Identity and Work Ethic of Peasants in the Context of the Post-Soviet Socio-economic Transformation
Под науч. редакцией: N. Lebedeva, R. Dimitrova, J. W. Berry. Switzerland: Springer, 2018.