• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

How to make a decision ‘go-not-go’ to organizational changes project

P. 376-388.
Tsipes G. L., Кузьмищев А. В., Чепайкин А. Н.

В книге

Под науч. редакцией: M. Radujković, M. Vukomanović. Zagreb: Croatian Association for Project Management (CAPM), 2013.