• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Web 2.0 and the actualization of the ideals of adult education

P. 52-67.
Weinstein M., Rocco T. S., Plakhotnik M. S.

В книге

Под науч. редакцией: V. C. Wang. Hershey: IGI Global, 2010.