• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Funktional Aspects of Intercultural Communication, Translation and Interpreting Issues

Vol. 6. M.: 2019.
Под общей редакцией: С. Шаронова.
Главы книги
Funktional Aspects of Intercultural Communication, Translation and Interpreting Issues