• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics II

Iss. 195: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Porto: Springer Publishing Company, 2014.
Научный редактор: A. A. Pinto, D. Zilberman.
Главы книги
Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics II