• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Advances in Intelligent Systems and Computing. ICL 2017: Teaching and Learning in a Digital World

2018.
Под общей редакцией: M. E. Auer, D. Guralnick, I. Simonics.
Главы книги
Advances in Intelligent Systems and Computing. ICL 2017: Teaching and Learning in a Digital World