• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Market Research Methods in the Sports Industry

Bk. Market Research Methods in the Sports Industry. L.: Emerald Group Publishing Ltd., 2018.
Neven S., Ljubica J.
Под общей редакцией: J. Ljubica.
Market Research Methods in the Sports Industry