• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Human Three-Finger Protein Lypd6 Is a Negative Modulator of the Cholinergic System in the Brain

Kulbatskii D., Shenkarev Z., Bychkov M., Loktyushov E., Shulepko M., Koshelev S., Povarov I., Popov A., Peigneur S., Chugunov A., Kozlov S., Sharonova I., Efremov R., Skrebitsky V., Tytgat J., Kirpichnikov M., Lyukmanova E.