• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Complex approach for analysis of snake venom α-neurotoxins binding to HAP, the high-affinity peptide

Scientific Reports. 2020. Vol. 10. No. 3861. P. 1-13.
Budylin Gleb S., Kudryavtsev D. S., Tabakmakher V. М., Egorova N. S., Efremov R. G., Ivanov I. A., Belukhina S. Y., Jegorov A. V., Kasheverov I. E., Kryukova E. V., Shelukhina I. V., Shirshin E. A., Zhdanova N. G., Zhmak M. N., Tsetlin V. I.