• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Study of human skin radiation in the terahertz frequency range

Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1410. No. 1. P. 012076.
Baksheeva K., Vdovydchenko A., Gorshkov K., Ozhegov R., Kinev N., Koshelets V., Goltsman G.