• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Արեւելքի Ասորական Եկեղեցու Քրիստոսաբանությունը. Դիոդորոս Տարսոնացի. Թեոդորոս Մոպսուեստացի. Մար Նարսայ. Նեստոր

Էջմիածին [Эчмиадзин]. 2015. No. 12. P. 24-54.
Переводчик: Շ. [. Անանյանը [Ананян], Ց. [. Հարությունյանը [Харутюнян].

На армянском языке: Селезнев, Николай. Христология Ассирийской Церкви Востока: Анализ основных материалов истории вероучения. Диодор Тарсский. Феодор Мопсуестийский. Мар Нарсай. Несторий (часть 2) / пер. архим. Шаге Ананяна и диак. Цолака Харутюняна // «Эчмиадзин». Эчмиадзин, 2015. №12. С. 24–54.