• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Экономическое развитие и охрана окружающей среды в российско-украинских отношениях (международно-правовой аспект)

У статті аналізується стан росій- сько-українського співробітниц- тва у галузі охорони навколишн- ього середовища з точки зору міжнародно-правового регулю- вання. У статті обґрунтовується необхідність розвитку та вдоско- налення міжнародно-правового регулювання в галузі, що розгля- дається.