• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book chapter

Концепция постиндустриализма в экономической системе региона

С. 84-85.
Кирюшин С. А.