• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book chapter

Разработка системы нейрокриптографии на основании TPM-сетей на ПЛИС

С. 81-82.
Косолапова В. В., Американов А. А.