• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Организационная психология: Учебник

М.: НИЦ Инфра-М, 2018.
Леонова А. Б., Базаров Т. Ю., Абдуллаева М. М., Базарова Г. Т., Барабанщикова В. В., Блинникова И. В., Качина А. А., Кузнецова А. С., Летуновский В. В., Липатов С. А., Лузянина М. С., Мотовилина И. А., Широкая М. Ю., Штроо В. А.
Under the general editorship: А. Б. Леонова
Организационная психология: Учебник