• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

О простом изотопическом классе диффеоморфизма “источник-сток” на 3-сфере

Математические заметки. 2013. Т. 94. № 6. С. 828-845.