• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Supply chain efficiency analysis in innovative company based on MCC-3C methodology

P. 36-43.
Podchufarov A., Senkov R. V., Ponomarev V. I.