• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Multimodal Clustering of Boolean Tensors on MapReduce: Experiments Revisited

P. 137-151.
Ignatov D. I., Egurnov D., Точилкин Д. С.

В книге

Под науч. редакцией: F. Le Ber, D. Cristea, R. Missaoui et al. Vol. 2378. CEUR Workshop Proceedings, 2019.