• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Study of human skin radiation in the terahertz frequency range

P. 177-179.
K. Baksheeva, Vdovydchenko V., Gorshkov K., R. Ozhegov, Kinev N., Koshelets V., G. Goltsman.