• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

The technology of the strategic goal-setting and monitoring of a system development on the basis of cognitive mapping

P. 977-984.
Avdeeva Z., Коврига С. В.

В книге

Под редакцией: V. Ahuja, Y. Shi, D. Khazanchi. Vol. 122. Elsevier, 2017.