• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Consistent variance estimation based on rounded data

P. 121-121.
Samsonov S., Ushakov N., Ushakov V.