• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Bayesian Compression for Natural Language Processing

P. 2910-2915.

В книге

Association for Computational Linguistics, 2018.