• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

qqmbr and indentml: Extensible Mathematical Publishing for Web and Paper

P. 121-124.

В книге

Под редакцией: A. Bonnici, K. Camilleri. NY: ACM, 2017.