• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Corporate University as a Driver of Project Culture and Competence Development

P. 336-342.
Tsipes G. L., Ечкалова Н. В., Шарова Е. А., Товб А. С.

В книге

Vol. 226: Proceedings of the 29th IPMA World Congress WC 2015 (28-30 September - 1 October, Panama). Elsevier, 2016.